Emu48 1.2 (for OS X)

Emu48 (pre Mac OS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks a Yosemite) je emulátor slávnych vedeckých kalkulačiek HP 38G, HP 39G, HP 48GX, HP 49G a HP 50G. Avšak len HP 48GX a HP 50G sú priložené. 

OS: Mac OS X Snow Leopard  a novší (10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) 

Viac detailov

6,99 €

Add to wishlist

Detaily

Emu48 (pre Mac OS X Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks a Yosemite) je emulátor slávnych vedeckých kalkulačiek HP 38G, HP 39G, HP 48GX, HP 49G a HP 50G. Avšak len HP 48GX a HP 50G sú priložené (pozrite "Tips & Tricks" ako spustiť iné kalkulačky).

Funkcie:

• Emulácia HP 38G, HP 39 G, HP 48GX, HP 49G and HP 50G.

• Uloženie a nahranie stavov kalkulačky.

• Uloženie a nahranie obľúbených knižníc a pod.

• Kopírovanie a vloženie (podpora funkcie drag & drop) výsledkov kalkulačky do textového súboru.

• Originálny vzhľad kalkulačiek HP 48GX a HP 50G.

• Zmenšené vzhľady HP 48GX a HP 50G na podporu 11" a 13" LCD.

• Automatické uloženie stavu kalkulačky pri jej zatvorení, resp. ukončení emulátora (voľba v nastaveniach emulátora).

• Podpora Meta Kernel-u pre HP 48GX (pozrite “Tips & Tricks”).

• Podpora klávesnice pre zadávanie číslic a vykonávanie operácií. 

• HP 50G s originálnym ROM v2.15 (Reálna HP 50G).

Ďalšie doplnky sa nachádzajú v kategórii "Emu48 Doplnky".

Poznámka:

Tento program je založený na pôvodnej verzii Emu48 Mac OS X od Da Woon Jung a Windows verzii od Christoph Gießelink, s modifikáciami pre Mac OS X 10.6/10.7/10.8 (Snow Leopard, Lion a Mountain Lion). Tento softvér bol vytvorený pod GPL2; prosím pozrite verziu  2 pre GNU General Public License (GPL).

Čiastočný Copyright (C) 1994 Sebastian Carler

Čiastočný Copyright (C) 2009 Christoph Gießelink

Čiastočný Copyright (C) 2009 Da Woon Jung

Veľká vďaka povodným autorom Emu48.

Tento program je distribuovaný vo viere, že bude užitočný, ale bez akejkoľvek záruky! Pozrite GNU General Public License verzia 2 pre viac informácií.

Spolu s programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, tak prosím žiadajte u Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Zdrojový kód k dispozícii iba na požiadanie!